< Previous  |  Next >
14. Eastern White Shingles
13. Eastern White Cedar Shingles
Photo by Lakeside Lumber
< Previous  |  Next >